Akupunktura i hormonalni disbalansi

Moksibustija
Moksibustija
28.09.2020.
Emocije
Emocije iz ugla kineske medicine
27.01.2021.

Akupunktura i hormonalni disbalansi

hormonalni disbalansi

Usled različitih faktora sredine, prvenstveno različitih tipova zagađenja, sve su češći hormonalni disbalansi. Najčešće se srećemo sa poremećajima u radu štitaste žlezde, pankreasa i jajnika. Za sva tri poremećaja veoma je važan multidisciplinaran pistup, koji uključuje saradnju lekara više specijalnosti, ali i promenu stila života. Fizička aktivnost, adekvatna ishrana i dovoljno sna su neophodni, da bi eventualna medikamentozna terapija imala pun efekat, ili da se uopšte i ne primenjuje.

Međutim, u velikom broju slučajeva, integrativni pristup terapiji se pokazao kao optimalno rešenje. Uključivanjem akupunkture u terapijski protokol, moguće je značajno uticati na poboljšanje psihofižičkog statusa pacijenata, a samim tim i na upotrebu manjih doza neophodnih lekova,ili odlaganje njihove upotrebe.

Akupunktura direktno deluje na neuro-humoralnu regulaciju, što za posledicu ima uravnoteženje hormona i stabilizaciju nervnog sistema. Samim tim, poboljšava se san, varenje, manje smo podložni infekcijama, smanjuje se zapaljenje i bolovi u zglobovima, bolje vladamo emocijama.

Ukoliko su hormonalni disbalansi blagi, akupunktura može biti i jedina terapijska metoda. Nije kontraidikovana ni kod pacijenata koji su već na nekoj od terapija, tako da je njena primena efikasna i sigurna.

Dr Nela Garčević