Blog

31.10.2017.
akupunktura-stomatologija

Klinička primena akupunkture kod bruksizma

Bruksizam je parafunkcija orofacijalnog sistema, usled koje dolazi do promena na zubima, potpornom aparatu zuba, remećenja medjuviličnih odnosa. Ali, i do problema sa žvakanjem, posledično varenjem, […]
08.09.2017.
Facijalis

Facijalis (Belova paraliza lica)

Facijalis je slabost mišića jedne strane lica, praćena nemogućnošću zatvaranja oka, nabiranja čela i skupljanja usana. Može biti praćena curenjem suza i pljuvačke, kao i poremećajem […]
07.09.2017.
Kafa, čokolada

Kafa, čokolada i akupunktura…

Malo šta se može porediti sa kafom kojoj je dodata čokolada… Ili obrnuto. Miris, ukus i onaj poseban osećaj zadovoljstva, koji se javlja posle jedne ili […]
03.08.2017.
NADAprotokol

Bolesti zavisnosti

U bolesti zavisnosti koje možemo lečiti akupunkturom spadaju pušenje i prejedanje. Postoje različiti protokoli po kojima je moguće sprovoditi terapiju, ali naše iskustvo ide u prilog timskom radu.