Novosti

30.10.2017.
Predavanje01

Novosti za 30.10.2017.

Dr Nela Garčević Krnjaić održala je predavanje u Srpskom lekarskom društvu, na temu „Klinička primena akupunkture u stomatologiji – bruksizam“.