Novosti

23.01.2019.
decembar

Novosti za decembar 2018.

Predavanje na temu Klinička primena akupunkture u stomatologiji, održano je na dan 01. decembar 2018. To se dešavalo u okviru kontinuirane medicinske edukacije. Organizator je bila […]
18.06.2018.
Novosti

Novosti za maj 2018.

Novosti… Od maja meseca 2018. godine, u stomatološkoj ordinaciji Akudenta, primenjuje se iTop (individually trained oral prophylaxis). To je individualna obuka za oralnu profilaksu, prilagodjena svakom […]
30.10.2017.
Predavanje01

Novosti za 30.10.2017.

Dr Nela Garčević Krnjaić održala je predavanje u Srpskom lekarskom društvu, na temu „Klinička primena akupunkture u stomatologiji – bruksizam“.