Kako se postavlja dijagnoza po principima tradicionalne kineske medicine?

Alergije u februaru
Alergije u februaru?
04.02.2019.
tačka
Zusanli… Stomak 36…
30.09.2019.

Kako se postavlja dijagnoza po principima tradicionalne kineske medicine?

Dijagnoza u zapadnoj medicini znaie ime i prezime neke bolesti. Slično je i u tradicionalnim medicinama, pri čema svaka od njih ima svoju klasifikaciju. Svetska zdravstvena organizacija priznaje MKB-10, Medjunarodnu klasifikaciju bolesti. U kineskoj medicini, takva klasifikacija ne postoji i nije priznata, još uvek, od strane SZO.

Ono što je zajedničko svim dijagnozama, barem bi trebalo da bude, to je da se one donose na osnovu anamneze (razgovora sa pacijentom), kliničkog pregleda i odredjenih dijagnostičkih testova. Razlika se ogleda u tome što se u zapadnoj medicini svaki organ posmatra kao zasebna celina, više pažnje se posvećuje simptomatologiji, i uglavnom se dijagnoza bazira na ciljanim analizama.

Dijagnoza po principu TKM

U TKM-i, dijagnoza se donosi na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, koji obuhvata i pregled jezika i pulsa, zasniva se na posmatranju organizma kao celine. Teži se tretiranju samog uzroka bolesti, a ne simptoma.

U tom smislu, koristimo 8 dijagnostičkih principa i Teoriju 5 elemenata. Ovo su teorijski pristupi, ali od izuzetnog značaja. Praktično, pregledamo jezik i puls, kao i odredjene tačke na telu, tzv alarm tačke.

I kada, na kraju, donesemo dijagnozu, po principima TKM-a, ona može da glasi npr. Slabost jina pluća, što po MKB-10 klasifikaciji odgovara hroničnom faringitisu, hroničnom bronhitisu… Ako je u pitanju Slabost jina srca, možemo govoriti o organskim ili funkcionalnim oboljenjima srca, hipertireoidizmu ili neurotskim poremećajima. Ako govorimo o Buktanju vatre u želucu, možemo razmišljati o gastritisu i ulkusnoj bolesti.

Kineski sindromi često opisuju više bolesti zapadne medicine, a zapadna dijagnoza može da obuhvati više kineskih sindroma. Spisak zapadnih dijagnoza ne pretenduje da bude potpun i predstavlja samo podsticaj za poredjenje tradicionalnog kineskog i savremenog zapadnog tumačenja bolesti.

U našoj ordinaciji koristimo i VEDAPULSE aparat, jedan od najsavremenijih iz generacije HRV aparata, koji je nezamenljiv deo kliničkog pregleda.