Sindrom slomljenog srca…

Tajne vagusa
Tajne vagusa
11.12.2019.
VTO
Akupunktura i VTO
04.03.2020.

Sindrom slomljenog srca…

slomljenog srca

Da ljubav može da slomi srce, to manje više svi znamo. Najlepše pesme, slike i arije su nastale zbog ljubavi, ili zbog slomljenog srca. I kada o tome govore pesnici, slomljeno srce je još i poželjno stanje.

Ali, šta o tome kaže medicina? Reverzibilna kardiomiopatija, iliti takotsubo kardiomiopatija… ne zvuči baš poetski, zar ne? Ovo stanje je prvi put opisano 1991., u Japanu, ali su kardiolozi širom sveta vrlo brzo shvatili značaj ovog stanja, tako da postoji mnogo kliničkih studija i istraživanja na ovu temu. Ono što se zna, to je da ovaj tip kardiomiopatije izaziva jak emotivni ili mentalni stres, da se češće javlja kod žena, da ima sve simptome akutnog infarkta miokarda, da se čak i na MRI snimcima srca mogu uočiti ožiljne promene, i da se u krvi pacijenata mogu naći povišene vrednosti enzima karakterističnih za infarkt. Terapija podrazumeva ACE inhibitore, beta blokatore, sedative…i oporavak se očekuje za nekoliko nedelja. Deluje jednostavno.

A šta na tu temu može da kaže TKM?

Srce je po TKM-u sedište shena. Koncept shena se teško prevodi na jezik zapadne medicine, ali možemo reći da je srce sedište naše svesnosti, mentalne i psihičke aktivnosti. Kao i da od energetskog balansa u kanalu srca, zavisi naša životna radost, kao i otpornost na svakodnevni stres. Ako imamo manjak energije, upravo će nam nedostajati polet, entuzijazam, radost… Ako pak imamo višak energije u kanalu srca, eto nama tuge i besa, ponekad i ljubomore… Fizički, disbalans se manifestuje kao povišen krvni prtisak, tahikardija, aritmija, bol, hipertireoza, autoimuna oboljenja… i kao takotsubo sindrom.

U terapiji se koristi akupunktura i srodne tehnike, kao i tehnike meditacije, sa ciljem ostvarivanja balansa izmedju srca i uma, odnosno balansiranja nervnog sistema, odnosno uravnoteženja Shena. Shen je taj od koga zavise naše emotivne reakcije, naš pogled na svet i naš telesni odgovor na stresogene.

Jedini ispravni pristup zdravlju je zapravo integrativni, holistički pristup. Kombinovanjem tehnika zapadne i istočne medicine, kako u preventivi, tako i u terapiji, moguće je ostvariti tako potrebni balans duha i tela.