VEDA PULSE aparat

Pregled funkcionalnog stanja organizma, po principima tradicionalne kineske medicine

VEDA PULSE aparat


Pregled funkcionalnog stanja organizma, po principima TKM-a, zasniva se na anamnezi, kliničkom pregledu, pregledu jezika, i pulsa. Na taj način stičemo uvid u to kako naše telo funkcioniše kao celina, koliko energije troši na održavanje zdravlja, i koje su mu regenerativne i reparatorne sposobnosti. Isto tako, možemo utvrditi i na koju funkcionalnu celinu se stres najviše odražava, i koje su mogućnosti postizanja psihofižičkog balansa.
U ordinaciji Akudenta, od skoro je moguće uraditi pregled funkcionalnog stanja, upotpunjen aparatom iz najsavremenije generacije HRV aparata (heart rate variability), VEDA PULSE-om.


Licencirani lekar


Pregled vrši i nalaz interpretira lekar posebno edukovan i licenciran za rad sa ovim aparatom, a rezultati se dobijaju odmah. Terpija se zasniva na primeni bioptron lampe, akupunkture i moksibustije.Ukoliko je potrebno, pacijenti se upućuju kod lekara drugih specijalnosti.
Preporučuje se svima, kao preventivni pregled, u toku i nakon bilo koje terapije, kao evaluacija postignutih rezultata. Nema kontaraindikacija, i može se raditi deci, trudnicama i starijim osobama. Ne zrači i ne utiče na organizam na bilo koji način.


Par detalja...


Pregled traje 5 do 10 minuta, preporučuje se da se radi u prepodnevim satima, posle laganog doručka, i 2h posle kafe, i eventualno cigarete.
Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati našu ordinaciju.